Josef Hyrš

     Rolník, politik a národní pracovník Josef Hyrš se narodil 31.srpna 1849 v Okrouhlici. Studoval na brodském a chrudimském gymnáziu, ale po otcově smrti musel studií zanechat a hospodařit na rodném statku. Péče o početnou rodinu mu nezabránila v tom, aby se věnoval i veřejné práci. Byl zvolen do výboru Hospodářského spolku, stal se členem obecního a později také okresního zastupitelstva. Zajímal se nejen o problémy zemědělské, ekonomické, ale zasáhl i do politiky. Původně byl členem strany svobodomyslné (mladočeské), později patřil mezi zakládající členy strany agrární. V roce 1901 byl zvolen do Zemského sněmu, v letech 1907 a 1911 do Říšské rady za okresy Německý Brod, Humpolec a Ledeč nad Sázavou. Patřil k radikálním poslancům, vystupoval proti politice rakouskouherské vlády, hájil práva českého národa. Rád se účastnil všech akcí české vídeňské menšiny. Aktivně působil v Matici české a posiloval národní vědomí na Štocku, v Podkrušnohoří i v Pošumaví. Všestranně usiloval o povznesení českého venkova. Podporoval jeho ekonomický rozvoj, zakládal rolnická skladištní a výrobní družstva, društevní lihovary, škrobárny a tírny, dal podnět k založení Zemědělské požární pojišťovny v Německém Brodě. Několikrát se této Hyršově záslušné činnosti zmiňuje almanach Českomoravská vysočina z roku 1939.

     Své upřímné vlastenecké smýšlení se Josef Hyrš nebál vyjádřit ani za první světové války. V roce 1919 se stal poslancem revolučního Národního shromáždění a následujícího roku byl zvolen senátorem. Josef Hyrš zemřel roku 1921. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Krásné Hoře.

V tomto domě žil Josef Hyrš. Klikněte pro zvětšení...   Pamětní deska. Klikněte pro zvětšení...