O naší obci

     Okrouhlice je obec na Českomoravské vrchovině položená na řece Sázavě, jejíž historie je dlouhá již takřka 800 let.

Letecký pohled na naší obec.

     Naše obec spadá do území obce s rozšířenou působností a zároveň obce s pověřeným obecním úřadem Havlíčkův Brod (dříve okres Havlíčkův Brod) v kraji Vysočina se statutárním městem Jihlava. Pošta Okrouhlice má směrovací číslo 58231. Telefonní čísla pevných linek začínají kombinací 56948... . Přesná poloha naší obce je 49° 37' 53" zemské severní šířky a 15° 29' 36" zemské délky a nadmořská výška je 405 m nad mořem. Celková rozloha obce je 18,584 km². K 1.3.2003 žilo v naší obci 1188 obyvatel (50% mužů a 50% žen) s průměrným věkem 39,2 let.

     Roku 1849 se v Okrouhlici narodil senátor Josef Hyrš.

     V Okrouhlické základní škole se narodil slavný český malíř 20. století Jan Zrzavý. Jako připomínka tohoto nejslavnějšího rodáka je na budově školy umístěna pamětní deska s bystou.

Co všechno je u nás vidět.

     Dnešní Okrouhlice je moderní vyvíjející se obec. Za poslední roky se u nás udělalo mnoho práce. Byla postavena zcela nová mateřská školka, rekonstruována budova základní školy , bývalé kamenictví bylo přestaveno na školní jídelnu, místní sokolovna dostala novou fasádu, obecní obytné domy opraveny a postaveny nové půdní byty, byla zřízena sběrna tříděného odpadu. Budovu obecního úřadu využívá i místní knihovna, jenž pořádá pro občany mnoho kulturních akcí. Byla zde také zřízena videopůjčovna. Je zde i veřejně přístupný Internet. Knihovna pořádáním seznamovacích školení přispívá k poznání i v této oblasti. V budově také sídlí praktický lékař, dětský lékař, zubní lékař a kadeřnictví. V obci byl rekonstruován vodovod, proběhla plynofikace, byla nově opravena telefonní síť a zřízena nová digitální ústředna. Minulý rok byla v obci Babice postavena nová prodejna potravin.

     Sídlí zde několik firem. Místní zemědělské družstvo dále obhospodařuje většinu polí v okolí, i když má několik konkurentů v podobě soukromých zemědělců. Je zde také sklářská huť a brusírna vyrábějící sklo především na export. V objektech bývalých škrobáren se dnes chovají ryby. Najdete u nás i kamenictví a zámečnictví. Místní firma zabývající se zemědělskými stroji provozuje i benzínovou pumpu. Sídlí zde také pobočka strojírenské firmy. Před třemi roky byla znovu uvedena do provozu zdejší malá vodní elektrárna. Ani v oblasti služeb místní občané nezaostávají. Například místní restaurace je široko daleko známa svou výbornou kuchyní a především zvěřinovými hody.

     V blízkosti hlavního vodojemu byl postaven převaděč televizního signálu. Následující tabulka podává přehled o šířených programech.

     Stanice:      Televizní kanál:
     PRIMA      24
     ČT1      41
     ČT2      52

     Obec je také dobře pokryta signálem všech mobilních operátorů. V současné době se v obci rozvíjí bezdrátové připojení k síti Internet.

     Velmi aktivní je Sokolské hnutí. Pořádá několik velkých sportovních akcí. Největší je Prázdninový turnaj ve volejbale pro amatérská družstva. Mimo tohoto již po mnoho let známého turnaje se zde koná turnaj v lakrosu a líném tenise.

Okrouhlický zámek.

     Obecní úřad v Okrouhlici spravuje ještě další čtyři obce: Babice, Chlístov, Olešnice a Vadín. Starostou je pan Vladimír Šimek.

Letecký pohled na Okrouhlický zámek a jeho okolí.