Obecní úřad

Lidé:

Starosta obce: Vladimír Šimek
email: starosta@obec-okrouhlice.cz
telefon: 569 489 319
Místostarostka: Mgr. Milena Hodboďová
Referentka, sekretariát: Věra Pipková
email: podatelna@obec-okrouhlice.cz
telefon: 569 489 110
Ekonomka: Dana Milichovská
email: ekonom@obec-okrouhlice.cz
telefon: 569 489 345

Kontaktní informace:

Email: podatelna@obec-okrouhlice.cz
Oficiální WWW: www.obec-okrouhlice.cz
Telefon: 569 489 110
569 489 345
Telefon / Fax: 569 489 319
Sídlo: Okrouhlice 186
58231 Okrouhlice
IČ: 00267953
Kód obce: 569186

Správní úřady s působností pro obec Okrouhlice:

Celní úřad Havlíčkův Brod
Česká obchodní inspekce - inspektorát Pardubice
Český statistický úřad - krajská reprezentace Jihlava
Finanční úřad v Havlíčkově Brodě
Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
Institut technické inspekce - pobočka Brno
Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina - územní pracoviště Havlíčkův Brod
Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina - Inspektorát Havlíčkův Brod
Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina - Ústřední pracoviště
Krajský úřad - Kraj Vysočina
Městský úřad Havlíčkův Brod - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Havlíčkův Brod - Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Havlíčkův Brod - Odbor školství
Městský úřad Havlíčkův Brod - Stavební úřad
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
Obecní úřad Okrouhlice
Obvodní báňský úřad v Brně
Okresní soud v Havlíčkově Brodě
Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod
OSSZ Havlíčkův Brod
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Táboře
Územní vojenská správa Žďár nad Sázavou
ÚZIS - krajský odbor kraj Vysočina
Úřad práce v Havlíčkově Brodě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Hradec Králové, odloučené pracoviště Havlíčkův Brod
Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Havlíčkův Brod
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně